Öppning av ny gymnasieskola

Aspdammskolan och Skolgrunden är resursskolor med begränsat mottagande till elever som är i behov av extraordinärt särskilt- och specialpedagogiskt stöd i Hammarby Sjöstad. Skolorna är mycket uppskattade, har goda resultat och väldigt långa köer. Det vi nu ser är att våra elever som gått ut nian har svårt att hitta skolor av samma kvalitet, med samma struktur och lugn. De platser som erbjuds är också väldigt få varför många elever har svårt att hitta en skola som passar deras specifika behov. Så, vi har bestämt oss för att starta ett eget gymnasium med specialpedagogisk inriktning/profil ASD(AST) med programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Individuellt alternativ. Vi kommer att starta med årskurs 1 under hösten 2020 om ca 30 elever. Sedan byggs skolan ut varje år för att tillslut ha 4 årskurser om totalt ca 80-90 elever.

Intresseanmälan till ASD-gymnasium