Aspdammskolan & Skolgrunden

Aspdammskolan och Skolgrunden är båda grundskolor som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, AST/Aspergers, Tourettes, dyslexi, dyskalkyli mfl. Skolorna är inrymda på tre våningsplan i ljusa och för verksamheten väl anpassade lokaler i Hammarby Sjöstad.Vi tar emot elever mellan årskurserna 5/6 – 9.

Skolorna erbjuder en individuellt anpassad studiegång i liten grupp och hjälp med motivationen. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och växa och utvecklas i sin egen takt. Skolan arbetar i små elevgrupper med 2-6 elever per grupp beroende på elevens unika behov. Vi har fasta tydliga rutiner och regler för att underlätta det dagliga arbetet tillsammans.

(Sidan är under uppbyggnad varför all information ännu inte finns tillgänglig. Vi fyller på inom kort.)