Du söker till våra skolor genom att genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten nedan till oss. Skicka er ansökan till administratör Cathrine Leander på Aspdammskolan/Skolgrunden.

Ansökan till Aspdammskolan/Skolgrunden

Inför höstterminen 2024 gäller följande:

  • Om det inte finns plats för alla sökande görs ett urval.
  • Vid urval prioriteras de elever som har störst behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder.
  • Huvudmannen för skolan ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av det särskilda stöd som skolan erbjuder.

Alla ansökningar och handlingar som finns i vårt nuvarande kösystem kommer inför antagning till kommande läsår 24/25 automatiskt att överföras till ett ansökningsregister och vår kö upphör att gälla. Det finns möjlighet att komplettera en tidigare ansökan med uppdaterad information.

Ansökningar och kompletteringar inför läsåret 24/25 ska vara oss tillhanda senast 15 november. Därefter sker tilldelning av platser utefter lagstadgad urvalsgrund.

När ditt barn pga ålder inte längre är aktuellt för en plats på Aspdammskolan/Skolgrunden, makuleras er ansökan inklusive samtliga inskickade handlingar.

Adress

Aspdammskolan/Skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61
120 30 Stockholm

Kontakt

Administratör Cathrine Leander
08-400 289 24
cathrine.leander@skolgrunden.se