Yvonne Schultz-Eklund

Rektor

073-522 74 98
yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

Daniela Edwards

Biträdande rektor

072-401 45 82
daniela.edwards@skolgrunden.se

Jenny Holmström

Specialpedagog

073-522 74 15
jenny.holmstrom@skolgrunden.se

Marianne Macdisi

Kurator

073-522 74 52
marianne.macdisi@skolgrunden.se

vakant till 240313

Speciallärare

073-522 74 07

Lisa Sidell Lundin

Studievägledare

073-522 74 06
lisa.sidell.lundin@skolgrunden.se

Peppi van Vugt

Skolsköterska

073-522 74 26
peppi.van.vugt@skolgrunden.se

Per Västberg

Skolläkare


Kontaktas genom skolsköterskan

Maria Segerlund

Skolpsykolog


Kontaktas genom rektor