Adress

Aspdammskolan/Skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61
120 30 Stockholm

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive arbetslagsledare.
Se längst ner på denna sida för kontaktuppgifter.

Skolledning

Yvonne Schultz-Eklund

Rektor

073-522 74 98
yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

Daniela Edwards

Biträdande rektor

072-401 45 82
daniela.edwards@skolgrunden.se

Administration

Cathrine Leander

Rektorsadministratör

073-522 74 24
cathrine.leander@skolgrunden.se

Elevhälsa

Jenny Holmström

Specialpedagog

073-522 74 15
jenny.holmstrom@skolgrunden.se

Marianne Macdisi

Kurator

073-522 74 52
marianne.macdisi@skolgrunden.se

vakant till 240313

Speciallärare

073-522 74 07

Lisa Sidell Lundin

Studievägledare

073-522 74 06
lisa.sidell.lundin@skolgrunden.se

Peppi van Vugt

Skolsköterska

073-522 74 26
peppi.van.vugt@skolgrunden.se

Skolläkare

Per Västberg

Skolläkare


Kontaktas genom skolsköterskan

Skolpsykolog

Maria Segerlund

Skolpsykolog


Kontaktas genom rektor

Skolgrunden, plan 3

Johan Einarsson

Arbetslagsledare

073-522 74 23
johan.einarsson@skolgrunden.se

Skolgrunden, plan 4

Joakim Emsjö

Arbetslagsledare

073-522 74 32
joakim.emsjo@skolgrunden.se

Aspdammskolan, plan 5

Joakim Fellers

Arbetslagsledare

073-522 74 11
joakim.fellers@aspdammskolan.se