Resursskolor för elever i behov av extraordinärt särskilt stöd

Välkommen till våra resursskolor Aspdammskolan och Skolgrunden. Vi är två resursskolor som drivs utifrån visionen att alla barn och unga ska få bästa möjliga undervisning, hjälp och stöd utifrån sina behov. Vi tar emot elever som har olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/NPF.

Skolorna präglas av småskalighet, värme och omtanke och är starkt inriktade på utbildning och skola. Skolornas pedagogik anpassas utifrån elevens behov och vi har ofta pedagogiska hundar i skolan.

Ett gott samarbete och en god samverkan med vårdnadshavare och andra berörda är nyckeln till goda resultat. Vi försöker normalisera skola för våra elever och hjälpa dem få kunskap och strategier för att klara sig även efter att de gått ut våra skolor.

Aspdammskolan och Skolgrunden

Aspdammskolan och Skolgrunden