Resursskolor för elever i behov av särskilt stöd

Aspdammskolan och Skolgrunden är två resursskolor med spetskompetens inom specialpedagogik som främst vänder sig till högstadieelever, årskurs 6 – 9, i behov av särskilt stöd. Vi arbetar med små undervisningsgrupper och har ett helhetstänkande kring varje elev där vi utgår från den enskilda elevens förmågor och behov. Med extra anpassningar och särskilt stöd får eleverna möjlighet att lyckas i skolan.

Aspdammskolan och Skolgrunden drivs med en gemensam ledning och ett förstärkt elevhälsoteam. Skolan har en hög personaltäthet och anpassade lokaler för att möta elevernas individuella behov. Att bygga tillitsfulla relationer med både elever och vårdnadshavare är grundläggande i vår verksamhet.

Aspdammskolan och Skolgrundens elever är fördelade på tre små enheter för att skapa ett litet och välkomnande sammanhang med en trygg och varm skolmiljö. Vi erbjuder en skola som ger förutsättningar till delaktighet och inkludering.

Aspdammskolan och Skolgrunden

Aspdammskolan och Skolgrunden