Vår vision är att möta varje elev och vårdnadshavare med värme, engagemang och professionalitet.  Ett relationellt förhållningssätt, där vi bygger allianser med elever och vårdnadshavare är avgörande för att våra elever ska lyckas. Elevens individuella utveckling står i centrum och pedagogerna är flexibla och lösningsfokuserade och arbetar för att hitta vägar framåt för varje elev.

Vi möter våra elever på den nivå de befinner sig. Genom ett inspirerande lärande, god kunskap om olika diagnosers konsekvenser samt god kunskap om varje elev, vill vi stötta eleverna i att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vi ger hemmasittande elever möjlighet att komma tillbaka till skolan och komma vidare. Under sin tid hos oss ska eleverna utveckla en trygg identitet och förberedas för nästa steg i livet. Vi är stolta över vår skola och våra resultat för vi vet att vi gör skillnad för elever och deras familjer.

Aspdammskolan och Skolgrunden är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Läs mer på www.aprendereskolor.se.