Aspdammskolan och Skolgrunden är resursskolor i Stockholm som riktar sig till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/NPF såsom AST/Aspergers, språkstörning, Tourettes, ADD m.fl. Skolorna är inrymda på tre våningsplan i ljusa och för verksamheten specialanpassade lokaler i Hammarby Sjöstad. Vi tar emot elever mellan årskurs 6 – 9 och har bedrivit skola sedan slutet av 1990-talet.

Resursskolorna erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, anpassning och extraordinära specialpedagogiska lösningar. Vi arbetar i små grupper, har mycket hög lärartäthet och de hjälpmedel som behövs. Varje elev är unik och värdefull, och vi jobbar för att eleverna ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Varje enskild elev får möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar, växa och utvecklas i sin egen takt.

Aspdammskolan och Skolgrunden är en del av utbildningsföretaget Aprendere Skolor AB (publ.) som bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Läs mer på www.aprendereskolor.se.