Kontakt

Adress

Aspdammskolan/Skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61
120 30 Stockholm

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive arbetslagsledare.
Se längst ner på denna sida för kontaktuppgifter.

Skolledning

Susanne Krog-Jensen

Rektor

073–522 74 22
susanne.krog-jensen@skolgrunden.se

Yvonne Schultz-Eklund

Biträdande rektor

073-522 74 98
yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

Daniela Edwards

Biträdande rektor

072-401 45 82
daniela.edwards@skolgrunden.se

Administration

Cathrine Leander

Rektorsadministratör

073-522 74 24
cathrine.leander@skolgrunden.se

Elevhälsa

Jenny Holmström

Specialpedagog

073-522 74 15
jenny.holmstrom@skolgrunden.se

Agnes Fredlund

Kurator

073-522 74 52
agnes.fredlund@skolgrunden.se

Elin Liljegren

Studievägledare

073-522 74 06
elin.liljegren@skolgrunden.se

Peppi van Vugt

Skolsköterska

073-522 74 26
peppi.van.vugt@skolgrunden.se

Skolläkare

Per Västberg


Kontaktas genom skolsköterskan

Skolpsykolog

Inger Kinge

Skolpsykolog


Kontaktas genom rektor

Skolgrunden, plan 3

Helena Gullander

Arbetslagsledare

073-522 74 23
helena.gullander@skolgrunden.se

Skolgrunden, plan 4

Joakim Emsjö

Arbetslagsledare

073-522 74 32
joakim.emsjo@skolgrunden.se

Aspdammskolan, plan 5

Joakim Fellers

Arbetslagsledare

073-522 74 11
joakim.fellers@aspdammskolan.se