Kontakt

Adress

Aspdammskolan/Skolgrunden
Hammarby Fabriksväg 61
120 30 Stockholm

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till respektive arbetslagsledare.
Se längst ner på denna sida för kontaktuppgifter.

Skolledning

Susanne Krog-Jensen

Rektor

08–400 289 22
susanne.krog-jensen@skolgrunden.se

Yvonne Schultz-Eklund

Biträdande rektor

08-400 289 98
yvonne.schultz-eklund@aspdammskolan.se

Elevhälsa

Lisa Sterzel

Specialpedagog

073-522 74 15
lisa.sterzel@skolgrunden.se

Sahar Dahl

Kurator

073-522 74 24
sahar.dahl@skolgrunden.se

Elin Liljegren

Studievägledare

070-575 69 60
elin.liljegren@skolgrunden.se

Peppi van Vugt

Skolsköterska

073-522 74 26
peppi.van.vugt@skolgrunden.se

Skolläkare

Per Västberg


Kontaktas genom skolsköterskan

Skolpsykolog

Inger Kinge

Skolpsykolog


Kontaktas genom rektor

Skolgrunden, plan 3

Åsa Pelli

Arbetslagsledare

073-522 74 23
asa.pelli@skolgrunden.se

Skolgrunden, plan 4

Johan Gustavsson

Arbetslagsledare

073-522 74 32
johan.gustavsson@skolgrunden.se

Aspdammskolan, plan 5

Joakim Fellers

Arbetslagsledare

073-522 74 11
joakim.fellers@aspdammskolan.se